ŚLĄSKA GALERIA MALARSTWA "JAN"                           

  Za nami kolejny VI Międzynarodowy Plener Malarski wraz z warsztatami, który odbył się w ramach projektu „Barwy kultury i mozaika – promocja zrównoważonego rozwoju w Gminie Świerklany” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.                                                                                                                                                     Plener skupił wiele indywidualności twórczych z Gruzji, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Czech oraz z Polski i zaowocował wspaniałymi pracami malarskimi. Był źródłem niezapomnianych przeżyć i na pewno pozostanie na długo w pamięci wszystkich artystów. Jego twórczy potencjał, tkwiąca w nim wspaniała zdolność do inspirowania wspólnej pracy, wymiany poglądów i zabawy ponad podziałami językowymi i kulturowymi wskazuje na potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć, ponieważ to właśnie sztuka potrafi jednoczyć narody.                                                                                                                             Cieszy fakt, że podczas warsztatów dorośli, młodzież i mali artyści mogli integrować się we wzajemnym tworzeniu, a dzięki temu nasz plener przybrał charakter wielopokoleniowy.

                                                                                                                                                                                                    Elżbieta Pierchała                                                                                                                                                                                                                            ( komisarz pleneru)

                             foto Urząd Gminy Świerklany

                             foto Urząd Gminy Świerklany

                             foto Urząd Gminy Świerklany

NOWOŚCI


GALERIA MALARSTWA


KONTAKT


Galeria JAN
44-264 Jankowice
ul. Prosta 2
tel. 32 42 10 418
email: elzbietapierchala_galeria@wp.pl
Zapraszamy do Galerii "JAN" !
PONIEDZIAŁEK 12.00 - 18.00
WTOREK 11.00 - 17.00
ŚRODA 9.00 - 15.00
CZWARTEK 11.00 - 17.00
PIĄTEK 11.00 - 17.00
     Wykonanie tworzenie stron, pozycjonowanie